Menu Close

itsfit - R3.LTD.TK

Infomation detail :​

Warranty Status:

Frequency Response 

"Sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn từng công đoạn với hơn 100 giờ làm việc, các đường nét, chi tiết không sử dụng công nghệ in ấn. sử dụng bột màu gốm đặc biệt để tạo hiệu ứng gốm sứ và có độ bền màu cao "
Ariasuki
Handcrafted Man

Graphic Design :

Finish product :

Invalid slider ID or alias.